Zorg

Coördinatoren zorg: Eveline Schelstraete, Julie Deruddere, Marie Vantieghem & Hannelore Eeckhout

FLEXUUR 1ste GRAAD

In de 1ste graad krijgen de leerlingen een flex-uur. In dit uur ligt de focus op wiskunde en Nederlands. Afhankelijk van de noden wordt er ingezet op extra instructie, extra oefening of uitbreiding.

VAKLEERKRACHTEN & KLASSENLERAAR

Onder de vakleerkrachten wordt per klas een klassenleraar aangesteld. De klassenleraar bemiddelt bij klasprobleempjes, volgt de leerlingen op qua resultaten en welbevinden. Tijdens het oudercontact is de klassenleraar tevens de persoon die de ouders informeert over het reilen en zeilen op school.

GRAADVERANTWOORDELIJKEN

Naast de vakleerkrachten en de klassenleraar kan uw kind ook steeds terecht bij de graadverantwoordelijke. Hij/zij begeleidt hen tijdens de pauzes en staat altijd klaar voor een babbel, ondersteuning, hulp bij probleempjes en algemene begeleiding. De graadverantwoordelijke ziet de leerlingen van zijn/haar graad een slordige 7u per week en heeft ongetwijfeld het best zicht op het functioneren van de leerlingen tijdens de pauzes.

SOCIO-EMOTIONELE BEGELEIDING

Op beide campussen werkt een voltijdse coördinator van de leerlingenbegeleiding. Als hoofd van het zorgteam ontfermt hij/zij zich ook over socio-emotionele problemen of moeilijkheden. Kinderen kunnen er terecht voor een gesprek en worden begeleid in een persoonlijk traject. Indien nodig worden verdere stappen gezet via het CLB om de jongeren optimaal te begeleiden. De focus van deze leerlingenbegeleiding ligt op het welbevinden van het kind.

Leercoach

Op beide campussen werkt een leercoach. Die biedt ondersteuning op het vlak van leerhindernissen en ondersteunt de leerlingen indien nodig individueel. Ook het uitwerken van faciliteiten op maat van de leerling wordt door de leercoach geregeld. Dit steeds in overleg met zowel de jongere, de ouders als de leerkrachten. De focus van deze leerlingenbegeleiding ligt op leercomfort.

OVERLEG CLB

Om de 2 weken is er overleg tussen het zorgteam en de contactpersonen van het centrum leerlingenbegeleiding (CLB). Zo trachten wij alle jongeren van heel dicht op te volgen.

LEERSTEUNCENTRUM

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet het PTI een beroep op BOOST. De ondersteuners geven individuele steun, maar zijn ook klasondersteunend.[Terug]