Inschrijven voor schooljaar 2024-2025

Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door een ouder, de voogd of degene aan wie de jongere is toevertrouwd,
of de leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Bij gedeeld ouderlijk gezag vertegenwoordigt de ouder die het formulier ondertekent beide ouders.
Hij/zij heeft dus de instemming van de andere ouder om zoon of dochter in te schrijven.

Uw inschrijving wordt gerealiseerd de eerstvolgende werkdag.

Indien u problemen ondervindt bij het invullen van dit formulier,
neem dan contact op via 056 22 13 41 (tijdens de kantooruren) of via thomas.onraedt@pti.be

Gegevens leerling

Voornaam* :
Achternaam* :
Nationaliteit* :
Rijksregisternummer* :
Zie achterzijde identiteitskaart of kids-id
of via www.burgerprofiel.be/uw-gegevens/u-en-uw-gezin
..    -
Geboortedatum* : / /
Geboorteplaats* :
Geslacht* :
GSM nummer leerling :
Domicilie leerling bij* :Schoolfactuur mag gericht worden aan* :Gegevens ouders/voogd/plusouder

Ouder/voogdOuder/voogd/plusouder
Verwantschap* :
Naam* :
Voornaam* :
GSM* :
E-mailadres* :
Adres* :
(Domicilie-adres leerling)


Verwantschap :
Naam :
Voornaam :
GSM :
E-mailadres :

Vorige school

Vorige school* :
Leerjaar* :

Onderwijsvorm :

Onderwijsvorm :

Richting :
Advies vorige school :
Buitengewoon onderwijs* :
Type buitengewoon onderwijs :
Is uw zoon/dochter in het bezit van een verslag voor
Buitengewoon Secundair Onderwijs of een verslag gemeenschappelijk curriculum?


Studiekeuze*

Campus Wetenschap & Groen
Doorstroom Dubbele finaliteit Arbeidsmarkt
1ejaar info info info
2ejaar info info info
3ejaar info info
info
info
info
info info
4ejaar info info
info
info
info
info info
5ejaar info info info
info info info
info info
info info
info
6ejaar info info info
info info info
info info
info
info
7ejaar info
info
info
info
Campus Techniek & Design
Doorstroom Dubbele finaliteit Arbeidsmarkt
1ejaar info info info
2ejaar info info
info
info
3ejaar info info info
info info
info info
info
4ejaar info info info
info info
info info
info
5ejaar info info info
info info
info
info
info info info
info
6ejaar info info info
info info
info
info
info info info
info
7ejaar info
info
info
info

Keuze levensbeschouwelijk vak

Bij eerste inschrijving van een leerling kiest u tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.
Die keuze kunt u voorafgaand aan elk schooljaar wijzigen.
U vraagt dan voor 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan de directie.
Als u er, op basis van uw religieuze of morele overtuiging bezwaar tegen hebt dat de leerling één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer volgt,
kunt u een vrijstelling aanvragen. Neem hiervoor contact op met de school.
Keuze van levensbeschouwelijk vak* :Laptop

Dagelijks wordt gebruik gemaakt van een laptop tijdens de lessen.
Een performante laptop met een batterij die het de volledige schooldag volhoudt, is dus een noodzaak.
Via de school kan een zeer degelijke laptop gehuurd worden voor €8 per maand.
In deze huurprijs is de nodige technische ondersteuning en een verzekering voor schade en diefstal inbegrepen.
Zie bruikleenovereenkomst voor gedetailleerde info.
Wenst u een laptop te huren?*
Indien u ja antwoordt, gaat u akkoord met de bruikleenovereenkomst.
U ondertekent deze digitaal met uw handtekening onderaan het inschrijfformulier

Extra zorg

Naar elke ingeschreven leerling versturen we enkele weken voor aanvang van het schooljaar een intakeformulier waarmee we de extra zorg in kaart brengen.
Wie dat wenst kan daarop ook een gesprek met de leerlingenbegeleiding aanvragen.

Vragen

Heeft u nog vragen?

Handtekening

Formulier ondertekend door* :
plaats uw handtekening* in het onderstaande veld
wis handtekening

Bescherming persoonsgegevens

* Ik ga er mee akkoord dat bovenstaande gegevens verwerkt
en bewaard worden in het kader van mijn inschrijving in het PTI.


Wij hechten belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw bovenstaande gegevens met de nodige zorg,
conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De gegevens worden verwerkt en bewaard door het Provinciaal Technisch Instituut,Graaf Karel de Goedelaan 7, Kortrijk
onderdeel van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, Sint-Andries.
U hebt steeds het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen.
Neem hiervoor, of voor elke andere vraag ivm bescherming van persoongegevens contact op met dpo@west-vlaanderen.be